Skoledagen​

​På Karlslunde Dagskole følgerne skoledagene en fast rutine med gentagende mønstre og så vidt muligt med de samme kendte voksne igennem hele skoledagen. Skoledagenes faste struktur indebærer buskørsel, morgenmad og frokost, lektionsplaner og faste frikvarterer.

​De forskellige klasser tilrettelægger undervisningen i forhold til den enkeltes behov og tilsvarende, arbejdes der behandlingsmæssigt med den enkelte elevs personlige- og sociale udfordringer. Undervisning og behandling foregår i en struktureret hverdag i forudsigelige rammer, der skaber de bedste forudsætninger for den enkelte elev.​

​Struktur

Strukturen på Karlslunde Dagskole skal overflødiggøre spørgsmål og give retning for, hvad der skal ske, og hvad der forventes. Alle skolens elever hentes og bringes dagligt med skolens egne busser. Her skal eleverne lære at sidde i bus sammen med andre, som de måske ikke går i klasse med.

Vores struktur indeholder desuden en lang række detaljer og interne regler; i spisesalen, i bussen, i frikvarterne, i sproget, i klassen osv.

I strukturen ligger også en tydelig markering af, at det er de voksne, der har styringen og udstikker de implicitte retningslinjer. Det er de voksnes ansvar at være på forkant i de forskellige situationer og give instruktioner om, hvem der fx skal have noget først, have særlige regler, eller hvornår nogle undtagelsesvis skal have lov til at afvige fra den faste struktur.

​Til de to daglige fælles måltider er der tydelige normer og regler for, hvordan man optræder, og hvordan måltidet skal forløbe. Der skal være en rolig atmosfære, og maden skal indtages med gode manerer og bordskik. 

Frikvarterer

Alle elever har frikvarterer samtidigt, og der arbejdes aktivt med at gøre frikvarterne til gode pauser, hvor der øves i at indgå i sociale fællesskaber. De kendte voksne er med i frikvarterne og guider i leg og boldspil, ligesom de hjælper med at etablere spil og rammer for gode oplevelser med fysiske udfoldelser.

Klasserne er grundenheder, hvor eleverne er sammen i små grupper med få kendte voksne i alle lektioner. Klassereglerne prioriterer altid gode samværsformer, ro, rummelighed og respekt for hinanden. Der arbejdes med at udvide grupperne i enkelte situationer og fag, hvor to-tre klasser fx kan have idræt eller naturfag sammen.

Fællesdyst

Hver uge afsluttes med en fælles ”fredagsdyst” på en halv time, hvor alle skolens elever og personale deltager i en fælles leg eller boldspil – ofte er det ”de voksne” mod eleverne.

Fælles arrangementer

I løbet af skoleåret er der faste traditioner for fælles arrangementer for hele skolen. Arrangementerne følger faste og gennemprøvede organiseringer, som eleverne efterhånden genkender og ved, hvordan de skal agere i.

De tilbagevendende arrangementer er:

  • ​Store Badedag i august
  • ​Idrætsdag i september/oktober
  • ​Klippe-klistredag primo december
  • ​Fælles julegudstjeneste
  • ​Julefrokost sidste dag før juleferien
  • ​Fastelavn
  • ​Sommerfest i juni

Det tilstræbes desuden, at klasserne er på en årlige lejrskole, og de kommer på ”oplevelsesdag” i juni.

Indskrivning på skolen

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive et barn på skolen, så er du velkommen til at kontakte os. Forældre kan ikke indskrive deres børn, men er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om dagbehandlingstilbuddet.

Find vej til vores afdelinger​

Hulbækgaard​

Gammeltoftegaard

Østerled

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Karlslunde Dagskole

Karlslunde Centervej 85

2690 Karlslunde

CVR: 21373192

Kontakt os​

☎ Tlf.: 46 16 16 12

✉ E-mail: kontoret@dagskole.dk

Medlem af LOS