Samarbejde​

Karlslunde Dagskole baserer arbejdet med eleverne på et godt samarbejde mellem skole og hjem. Dette ser vi som en forudsætning for at kunne stimulere den enkelte elevs udvikling og læring. Ved at prioritere samarbejdet mellem skole og hjem oplever eleven en rød tråd i sin hverdag, der gerne skulle være præget af forståelse, gennemsigtighed, nærvær og tryghed.

​Karlslunde Dagskole ønsker at sikre forældrenes mulighed for at involvere sig i elevens skolegang. Forældrenes involvering i deres barns skolegang sikrer, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling.​​

Skolens ansvar

 • Skolen inddrager forældrene i skolens arbejde med barnets læring og trivsel.
 • Skolen lægger vægt på forældrenes betydning for barnets skolegang og dermed læring og trivsel.
 • Skolen planlægger enkelte, sociale arrangementer i løbet af skoleåret, så forældre har mulighed for at deltage.
 • Skolen bestræber sig på, at kommunikationen med hjemmene foregår sådan, at der jævnligt oplyses om elevernes læring, mål og trivsel.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene støtter deres barns læring i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
 • Forældrene sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen.
 • Forældrene understreger over for deres børn, at skolen er vigtig.
 • Forældrene deltager så vidt muligt i de sociale arrangementer på skolen.
 • Forældrene holder sig løbende orienteret i elevernes læring, mål og trivsel bl.a. via klasseinfo, statusbeskrivelse, elevplan og kommunikationen med skolen.

Procedurer

Der udveksles løbende informationer, der berører elevens dagligdag. Der er tale om udveksling af informationer begge veje. Kommunikationen består af flere dele:

 • ​Inden skolestart tager klassens lærer eller pædagog telefonisk kontakt med forældre for at høre om elevens trivsel og eventuelle ændringer, som bør inddrages i skolens arbejde og tilgang til eleven.
 • ​Forældremøde afholdes i starten af skoleåret.
 • ​Der afholdes skole-hjem-samtale en til to gange om året.
 • ​Hver måned får hjemmet et klasseinfo fra skolen. Her er information om skemaet, ture og andre praktiske ting. Her gives også information om vigtige datoer, som hjemmet skal være opmærksom på. Disse informationer viderebringes primært via elevens postmappe og/eller via mail.
 • ​Der ringes fra skolen til hjemmet ca. en gang månedligt, hvor der tales om elevens personlige, trivselsmæssige, faglige og sociale udvikling.
 • ​Den daglige information foregår via sms eller telefon.
 • ​Derudover ringes der fra skolen til hjemmet ved pludselig opståede situationer. Der kan være tale om både praktiske, sociale, faglige og personlige emner.
 • ​Der udarbejdes en skoleudtalelse samt undervisnings- og behandlingsplan én gang årligt.

Vi har et til to årlige status/revisitationsmøder med jer og jeres hjemkommune, hvor vi forinden har udfærdiget en skoleudtalelse og en undervisnings- og behandlingsplan, som I får tilsendt inden mødet.

Indskrivning på skolen

Er du sagsbehandler og ønsker at indskrive et barn på skolen, så er du velkommen til at kontakte os. Forældre kan ikke indskrive deres børn, men er altid velkomne til at kontakte os for at høre mere om dagbehandlingstilbuddet.

Find vej til vores afdelinger​

Hulbækgaard​

Gammeltoftegaard

Østerled

Skriv til os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Karlslunde Dagskole

Karlslunde Centervej 85

2690 Karlslunde

CVR: 21373192

Kontakt os​

☎ Tlf.: 46 16 16 12

✉ E-mail: kontoret@dagskole.dk

Medlem af LOS